วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 25524 ม.ค.2553

ติดสติกเกอร์คลินิคพิเศษ

5ม.ค.2553

-ติดสติกเกอร์หน้าห้อง x-ray

-ปฏิทินตั้งโต๊ะ

- การ์ดปีใหม่

6ม.ค.2553

ถ่ายภาพโครงการวัคซีนไข้เลือดออก รร.วัดเกาะลอย 100คน

7ม.ค.2553

-ร่างป้ายสวัสดีปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ

- ทำ power point โรคมะเร็งคอและศีรษะ

8 ม.ค.2553

- ทำ power point โรคมะเร็งคอและศีรษะ

- ทำกรอบรูป ขนาด24x19 นิ้ว

11 ม.ค.2553

ตั้งสตูดิโอถ่ายภาพ ชุดครุย

12 ม.ค.2553

-ร่างป้ายปีใหม่ 3 ผืน

- เขียนป้าย1 ผืน

13 ม.ค.2553

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขั้นตอนการรับบริการ (งานสติกเกอร์)

14 ม.ค.2553

-ออกแบบสติกเกอร์ ห้ามผ่าน กำลังตรวจโรค

-เก็บทำความสะอาด

15 ม.ค.2553

-powewr point ตรวจสอบงาน ส่งงาน

-ติดสติกเกอร์ป้ายฟิวเจอร์บอดร์ที่ออกแบบไว้เมื่อวาน

-blog

18 ม.ค.2553

-ประชุม

ใช้งาน photoshop ในการปรับแต่งภาพ

- สำเนา cd เพลง 1แผ่น

- สแกนเอกสาร

19 ม.ค.2553

ออกแบบป้าย สติกเกอร์ ใช้พลาสวูดเป็นวัสดุ

20 ม.ค.2553

ถ่ายภาพโครงการวัคซีนไข้เลือดออก รร. วัดหนามพุงดอ

21 ม.ค.2553

ถ่ายภาพโครงการวัคซีนไข้เลือดออก รร.วัดทุ่งหญ้าคมบาง

22 ม.ค.2553

ร่างป้าย โรงการอนุรักษ์การได้ยิน....2ผืน

25 ม.ค.2553

ใช้ Photoshop ในการปรับแต่งภาพจากโทรศัพมือถือ

26 ม.ค.2553

ติดป้ายฟิวเจอร์บร์ด

27 ม.ค.2553

-สแกนหนังสือ

- สืบค้นข้อมูลทัศนะศิลป์

-ทำ Power point

28 ม.ค.2553

-ทำ Power point ทัศนศิลป์

-สแกนรูป

29 ม.ค.2553

ทำPower point ทัศนศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น